Przedszkole w Gnieźnie z grupą ogólnodostępną dla dzieci z niepełnosprawnością

!UWAGA! DRZWI OTWARTE PRZEDSZKOLA 21 MARCA OD 17:00

"Mali Odkrywcy" to przedszkole ogólnodostępne również dla dzieci z niepełnosprawnością, które zaprasza dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Afazją ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy" przyjmujemy dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

  • autyzm,
  • zespół Aspergera,
  • niepełnosprawność intelektualną
  • niepełnosprawność sprzężoną.

Realizujemy również wczesne wspomaganie dziecka.

Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy” to specjalne przedszkole ogólnodostępne posiadające grupę dla dzieci z niepełnosprawnością. Milenium to przedszkole dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, Afazją ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przedszkole jest zupełnie darmowe.

przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci gniezno wielkopolska okolice jakie wybrać      przedszkole integracyjne z grupą terapeutyczną dla dzieci z niepełnosprawnością niepełnosprawnych     przedszkole z grupą integracyjną terapeutyczną gniezno wielkopolska okolice

Różnica pomiędzy grupą integracyjną w przedszkolu integracyjnym, a grupą dla dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu ogólnodostępnym Milenium.

Ideą oddziałów integracyjnych jest wspólne kształcenie i wychowywanie dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci pełnosprawnych. Proces ten, jeśli jest dobrze przeprowadzony, wpływa pozytywnie zarówno na rozwój dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością jak i ich zdrowych rówieśników.

grupie dla dzieci z niepełnosprawnością jest miejsce zarówno dla dzieci wymagających krótkotrwałego wsparcia w celu zniwelowania niewielkich deficytów w rozwoju mowy i percepcji, jak i dla dzieci, które ze swoimi trudnościami będą musiały zmagać się przez całe życie.

Wybór przedszkola dla rodziców dzieci wymagających kształcenia specjalnego ma duży wpływ na rozwoju małego dziecka. Jeśli dzieci niepełnosprawne  zostaną szybko wdrążone do grupy integracyjnej może to źle wpłynąć na ich dalszy rozwój społeczny i edukacyjny (rozwój społeczny oraz edukacyjny u każdego dziecka z niepełnosprawnością przebiega w różnym tempie). Dlatego ważne jest, by w przedszkolu ogólnodostępnym, w którym jest możliwość zapisania dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością proces socjalizacji następował według indywidualnego plany socjalizacji. Nasze przedszkole mimo, iż nie jest przedszkolem integracyjnym stosuje się do zasad, które panują w przedszkolnych oddziałach czy grupach integracyjnych.

przedszkole autyzm gniezno dla autystów asperger zespół downa      przedszkole dla niepełłnosprawnych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z niepełnosprawnością gniezno mali odkrwycy     przedszkole terapeutyczne gniezno z grupą terapeutyczną

Jakie są zalety przedszkola integracyjnego a jakie przedszkola Milenium z grupą dla dzieci z niepełnosprawnością?

Małe grupy

Zarówno w przedszkolu integracyjnym jak i w przedszkolu ogólnodostępnym Milenium mniejsza niż w tradycyjnych przedszkolach liczba dzieci to zamierzony efekt. Dzięki temu panuje bardziej kameralna, przyjazna dziecku atmosfer. W naszym prywatnym przedszkolu dzieci z niepełnosprawnością pracują w małych grupach - do 5 osób - w bogato wyposażonej sali dydaktyczno-terapeutycznej,

Większa liczba nauczycieli

Nauczyciel terapeuta i nauczyciel wspomagający oznacza większy nadzór nad grupą przedszkolaków, a przez to także większą uwagę i skuteczniejszą możliwość pracy z dzieckiem. Mimo, iż Milenium nie jest przedszkolem integracyjnym ma podobną politykę kadrową w prowadzonej przedszkolnej grupie dla dzieci z niepełnosprawnością.

Sztab specjalistów i rewalidacja

Przedszkola integracyjne muszą zatrudniać cały sztab specjalistów (logopedów, psychologów, surdopedagogów i innych), z pomocy których mogą korzystać zarówno dzieci z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawne. W naszym niepublicznym przedszkolu jest podobnie. W grupie dla dzieci z niepełnosprawnością jednocześnie pracują: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający (przygotowani do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz terapeuta i pomoc nauczyciela (mamy 2 nauczycieli prowadzących oraz pomoc) .

Rewalidacja indywidualna prowadzona jest zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej integracja sensoryczna, arteterapia, terapia behawioralna, terapia ręki, światłoterapia, Dogoterapia, intensywna terapia logopedyczna, metoda W. Sherborne, gimnastyka mózgu P. Dennisona, muzykoterapia, itp. Przeczytaj więcej o metodach pracy w przedszkolu.

Dzieci uczą się tolerancji

Dzieci w normie rozwojowej mają niepowtarzalną szansę w praktyce uczyć się otwartości na innych, empatii oraz tolerancji. Poprzez indywidualny plan socjalizacji dzieci z niepełnosprawnościami są stopniowo wdrażane do grupy integracyjnej.

Indywidualny Plan Socjalizacji

Dzieci z niepełnosprawnością dzięki uczęszczaniu do przedszkoli integracyjnych są wdrażane do życia w społeczeństwie. Dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Milenium mają podobny schemat socjalizacji -towarzystwo w normie rozwojowej wpływa mobilizująco dzieci z niepełnosprawnością - poprzez łączenie wybranych zajęć z grupami pozostałych przedszkolaków (zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne i przyrodnicze spotkania z ciekawymi osobami, przedstawienia teatralne, wycieczki itp.). Wzajemne towarzystwo dzieci wpływa na ich rozwój społeczny i emocjonalny.

Podstawa programowa jest taka sama dla wszystkich dzieci

Dzieci z niepełnosprawnościami mają ustalony IPET, który jest realizowany przez zespół specjalistów. Zindywidualizowane podejście terapeutyczne realizowane w oparciu o IPET - Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i wsparcie dla rodziców (warsztaty terapeutyczne) to nasze zalety. Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego z dostosowaniem do potrzeb każdego dziecka

dzieci niepełnosprawne przedszkole autyzm zespół downa aspergera przedszkole integracyjne grupa terapeutyczna gniezno

Zalety przedszkola Milenium w Gnieźnie

Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy” to miejsce stworzone z myślą o najmłodszych – w budynku wciąż trwają nowe inwestycje, aby dzieci czuły się u nas jak najlepiej. O atutach naszej placówki i dlaczego warto wybrać Przedszkole Milenium można przeczytać na stronie "Dlaczego my?" znajdującej się w menu Rekrutacja. Prowadzimy 4 oddziały przedszkolne do których zapraszamy dzieci w normie rozwojowej do grupy ogólnodostępnej jak i te o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczeniem. Zapisy prowadzi sekretariat przedszkola, którego godziny pracy i dane zamieściliśmy w zakładce "Kontakt".

Zadzwoń

61 4245007