Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu

Ramowy plan rozkład dnia w Przedszkolu Milenium "Mali Odkrywcy" w Gnieźnie to specjalny harmonogram dostosowany do potrzeb 3-latków - 6-latków, który prócz codziennych aktywności obejmuje również, m.in. metody Montessori, edukację matematyczną, zajęcia na świeżym powietrzu, eksperymenty i wiele więcej.

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Aktywność własna dzieci; zabawy swobodne z wykorzystaniem kącików tematycznych.
Działalność wg inwencji nauczyciela dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci; gry, zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, zabawy naśladowcze, kołowe ze śpiewem, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia pamięci, słuchowe, oddechowe, słownikowe, utrwalanie wcześniej poznanych wierszy i piosenek, praca indywidualna lub w małych grupach (indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka lub praca z dzieckiem uzdolnionym), czynności organizacyjno – porządkowe.

8.00 - 8.15
Gimnastyka poranna, zabawy kołowe.

8.15 - 8.30
Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczno–sanitarne.

8.30 - 9.00
Śniadanie, czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.00 – 11.45
Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową.
Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym (w razie niepogody – na sali).
Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.45 - 12.00
Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczno – sanitarne.

12.00 -12.30
Obiad, czynności porządkowe i higieniczne.

12.30 - 13.45
Odpoczynek poobiedni.
Wykorzystanie wybranych technik relaksacyjnych (młodsze dzieci - leżakowanie), słuchanie opowiadań, tekstów czytanych przez nauczyciela, kontynuacja zadań całego dnia, realizacja pomysłów dzieci, zabawy swobodne na sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd.

13.45 - 14.00
Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczno – sanitarne.

14.00 - 14.30
Podwieczorek, czynności porządkowe i higieniczne.

14.30 – 16.30
Aktywność własna dzieci; zabawy swobodne na sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
Działalność wg inwencji nauczyciela dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci; gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, kołowe ze śpiewem, integrujące grupę, sportowe. Praca indywidualna lub w małych grupach (indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka lub praca z dzieckiem uzdolnionym). Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Zadzwoń

61 4245007