Przedszkole przyjmuje dzieci ze spektrum autyzmu

Niepubliczne przedszkole Milenium "Mali Odkrywcy" przyjmuje dzieci, które są w potrzebie kształcenia specjalnego. Może do naszej grupy terapeutycznej dołączyć dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, spektrum autyzmu , niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością ruchową lub Zespołem Aspergera. Nasz punkt przedszkolny przyjmuje dzieci do grupy "Odkrywcy" i jest otwarty w godzinach 6:30-17:00.

Czy jesteśmy przedszkolem specjalnym lub przedszkolem integracyjnym?

Przedszkole Milenium jest przedszkolem ogólnodostępnym i nie może określać się jako przedszkole specjalne czy przedszkole terapeutyczne. Jednak od niedawna (2022) przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ poszerzyliśmy nasze przedszkolne oddziały o kolejny z grupą terapeutyczną. Nie przekształcaliśmy się w przedszkole terapeutyczne tylko poszerzyliśmy zakres naszego działania. Przedszkole przyjmuje dzieci do grupy integracyjnej/terapeutycznej o nazwie "Odkrywcy", która jest dedykowana dla dzieci z niepełnosprawnościami. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, u których zdiagnozowano autyzm, dziecko ma Aspergera (Zespół Aspergera), zmaga się z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa lub afazją ruchową. O aktualnym naborze rodzice dziecka mogą przeczytać na specjalnie powstałej podstronie informacyjnej . Jeśli Państwo macie dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z sekretariatem.

przedszkole dla niepełnosprawnych dzieci gniezno wielkopolska okolice jakie wybraćprzedszkole terapeutyczne gniezno z grupą terapeutyczną przedszkole dla niepełłnosprawnych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z niepełnosprawnością gniezno mali odkrwycy

Przedszkole Milenium to edukacja dzieci, rozwój dziecka i szansa na integrację społeczną dziecka

Jesteśmy niepublicznym przedszkolem Milenium "Mali Odkrywcy" , które powstało w 2013 roku. Od początku naszego istnienia znajdujemy się przy ulicy L. Okulickiego w Gnieźnie naprzeciw stadionu żużlowego. Wszystkie sale przedszkolne oraz nowo powstała sala do integracji sensorycznej, która wpływa na wspomaganie rozwoju dzieci znajdują się w budynku B należącym do Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, która jest organem prowadzącym.

Przedszkole przyjmuje dzieci w różnym wieku przedszkolnym do trzech oddziałów ogólnodostępnych. Przyjmujemy także dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną oraz takie, które potrzebują indywidualnego rozwoju dziecka. W Gnieźnie i okolicy są przedszkola z oddziałami integracyjnymi, które są dla dziecka najlepszym rozwiązaniem, ale takich miejsc na mapie ciągle brakuje. Dlatego otwarta w 2022 roku grupa terapeutyczna jest otwarta na dziecko autystyczne. Dziecko uczy się, bierze udział w kształceniu specjalnym dzieci oraz rozwija specjalne zainteresowania dziecka.

Małe grupy pozwalają również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, poziomu rozwoju dziecka oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka, co bardzo często jest niemożliwe w większej grupie integracyjnej. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych terapeutów SI, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów GPS, w porozumieniu z terapeutami indywidualnymi dzieci. W przypadku dziecka z autyzmem korzystają na tej współpracy wszyscy.

Czy tylko terapeutyczne przedszkole może prowadzić kształcenie specjalne w grupie terapeutycznej?

Nie, można to robić również w przedszkolach ogólnodostępnych. Od początku 2022 roku nasz punkt przedszkolny przygotowywał się do stworzenia w naszym przedszkolu możliwości przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak by dzieci miały szanse kształcenia specjalnego, integracji sensorycznej, udziału w zajęciach terapeutycznych w małych grupach, integracji wśród innych dzieci, czy budowania umiejętności społecznych. Wszystko po to, by wspierać dziecko, rozwijać umiejętności społeczne dziecka, dać szansę na postępy dziecka i móc odpowiadać na szereg potrzeb dziecka i pomóc w terapii dzieci chodzących do przedszkola.

Pierwsze przyjęcia do przedszkola odbyły się latem tego roku. Cały czas nasze przedszkole przyjmuje dzieci wymagające kształcenia specjalnego. Małe grupy, w których pracują zwiększa możliwości dziecka, a praca jaką wykonują terapeuci u małych dzieci zwiększa szansę na poprawę umiejętności dziecka. Schemat pracy jest zbliżony do tego jaki prezentuje specjalistyczne przedszkole terapeutyczne.

Często rodzic, który poszukuje terapeutycznego punktu przedszkolnego dla swojego dziecka wie, że jego pociecha wymaga przyjęcia do przedszkola, które musi odpowiedzieć jego potrzebie kształcenia specjalnego. W przedszkolu terapeutycznym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem korzystają na współpracy nauczyciela, nauczyciela wspierającego i terapeuty. Liczba dzieci w grupach potrafi być różna czasem większa liczba dzieci z którą przedszkola zmagają się może wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie dziecka. Nasze przedszkole przyjmuje dzieci w wieku przedszkolnym, a opłata czesnego wynosi 0 zł (bezpłatnie). Realizujemy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa podstawę programową wychowania przedszkolnego z dostosowaniem do potrzeb każdego dziecka.

Czy tylko przedszkole terapeutyczne może przyjmować dzieci ze spektrum autyzmu?

Rodzice dziecka z Zespołem Aspergera lub autyzmem często mają problem ze znalezieniem miejsca w centrum terapii autyzmu lub takiej placówki, w której dzieci mają specjalne narzędzia, kadrę i miejsce, które odpowiadają potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego dyrekcja Milenium wyszła na przeciw tym potrzebom i przyjmuje dzieci z diagnozą autyzmu do nowo powstałego oddziału terapeutycznego. Specjalistyczne przedszkole terapeutyczne jak i grupa terapeutyczna "Odkrywcy" są nastawione na prowadzenie rewalidacji indywidualnej zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dodatkowo w przedszkolu są prowadzone:

 • zajęcia z integracji sensorycznej w nowej sali,
 • arteterapii,
 • terapii behawioralnej,
 • terapii ręki,
 • światłoterapii,
 • Dogoterapii,
 • Alpakoterapii,
 • zajęcia z intensywnej opieki logopedycznej,
 • zajęcia z metodą W. Sherborne,
 • zajęcia z gimnastyki mózgu P. Dennisona,
 • muzykoterapii i innych.

dogoterapia dla dzieci przedszkole gniezno milenium mali odkrywcymata sensoryczna arteterapia integracja sensoryczna przedszkole w gnieźniemetoda montessori przedszkole w gnieźnie
  

 Przedszkole przyjmuje dzieci także z Przedszkole dla dzieci z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Afazją ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

 

Zadzwoń

61 4245007