e-Rekrutacja

Pierwszy krok:

Wypełnienie elektronicznej "karty zgłoszenia" na stronie
https://rekrutacja.milenium.edu.pl/

Drugi krok:

Złożenie w sekretariacie przedszkola dowodu opłaty wpisowego w kwocie 200 zł (nie podlega zwrotowi) na konto o numerze 21 1090 1375 0000 0001 2950 3989 oraz podpisanie karty zgłoszenia.

 

 

 

 

Zadzwoń

61 4245007

Powiadamiacz przedszkolny