Dokumenty przedszkola

Poniżej najważniejsze dokumenty niepublicznego Przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy" do pobrania.

  1. Statut Przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy"
  2. Ubezpieczenie
        - ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
        - postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU
        - zgłoszenie roszczenia (rodzic w pierwszej kolejności proszony jest o zgłoszenie się do sekretariatu w celu potwierdzenia, że dziecko jest wychowankiem przedszkola).

Zadzwoń

61 4245007