Dokumenty przedszkola

Poniżej najważniejsze dokumenty niepublicznego Przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy" do pobrania.

  1. Statut  Przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy"
  2. Ubezpieczenie
        - ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
        - postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU
        - zgłoszenie roszczenia (rodzic w pierwszej kolejności proszony jest o zgłoszenie się do sekretariatu w celu potwierdzenia, że dziecko jest wychowankiem przedszkola).


52

przedszkolaków


10

nauczycieli

Zadzwoń

61 4245007

Powiadamiacz przedszkolny