Grupa przedszkolna ogólnodostępna również dla dzieci z niepełnosprawnościami 

Galeria Przedszkola 2022/2023 (2)

Część 2