Metoda Tomatisa - czym jest?

Metoda Tomatisa jest programem stymulacji słuchowej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacyjnych. Podstawowym założeniem Metody Tomatisa jest rozróżnienie pomiędzy słuchaniem a słyszeniem. Trening uwagi słuchowej ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy w szczególności te ośrodki kory mózgowej, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.


Dla kogo Metoda Tomatisa?


Trening uwagi słuchowej wskazany jest dla dzieci jako terapia wspierająca i przyspieszająca efekty terapii wielu zaburzeń:

  • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, seplenienie, błędne wypowiadanie głosek, niewyraźna i zbyt szybka mowa),
    problemy szkolne (trudności z czytaniem i pisaniem, ubogie słownictwo, mylenie podobnie brzmiących słów, trudności z zapamiętywaniem, niewyraźne pismo, duża ilość błędów ortograficznych),
  • zaburzenia koncentracji i uwagi (błędna interpretacja pytań, konieczność powtarzania poleceń, zapominanie, niedbałość o przedmioty),
  • zaburzenia emocjonalne (szybkie męczenie się, nadpobudliwość, impulsywność, nadmierna nieśmiałość, drażliwość, płaczliwość, trudności z zasypianiem, moczenie nocne).


Terapię stosuje się również dla dzieci adoptowanych i z rodzin zastępczych, po traumach i trudnych przeżyciach.,

  • zaburzenia ruchowe i czuciowe (nadwrażliwość dotykowa, niezgrabność ruchowa, lęki, mylenie stron, brzydkie pismo, niechęć do prac manualnych, problemy z jazdą na rowerze, pływaniem, graniem w piłkę, tańcem, rytmicznością),
  • ADHD, autyzm, zespół Aspergera, porażenie mózgowe, zespół Downa,
  • dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
  • trudności w nauce języków obcych (poprawa rozumienia ze słuchu, rozwijanie płynnego wypowiadania się w języku obcym).

Metoda Tomatisa bezpłatnie w Przedszkolu Milenium "Mali Odkrywcy" w Gnieźnie

W Przedszkolu Milenium w Gnieźnie, z myślą o wsparciu rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, oferujemy bezpłatne sesje Metody Tomatis. Metoda Tomatis to innowacyjne podejście, które wykorzystuje muzykę i dźwięk do stymulacji neurologicznej, wspierając tym samym rozwój mowy, komunikacji oraz ogólnego samopoczucia. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko zasługuje na dostęp do najnowszych metod terapeutycznych, dlatego w naszym przedszkolu Metoda Tomatis w Gnieźnie jest dostępna bez żadnych dodatkowych opłat. Nasze zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości edukacji i terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami pokazuje, jak bardzo cenimy ich rozwój i dobrostan.

Dzięki temu, że Metoda Tomatis jest dostępna w Przedszkolu Milenium bezpłatnie, rodzice mogą mieć pewność, że ich dzieci otrzymują najlepszą możliwą opiekę i wsparcie. Ten unikatowy program terapeutyczny jest specjalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, pomagając im w osiągnięciu ich pełnego potencjału. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o Metodzie Tomatis i innych dostępnych u nas programach wspierających rozwój dzieci. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i pełne możliwości dzieciństwo, a dzięki dostępowi do Metody Tomatis w Gnieźnie, jesteśmy o krok bliżej do realizacji tej wizji.

Sprawdź czym jest Mówik

Zobacz pozostałe metody pracy w przedszkolu Milenium

Mówik

Podczas pracy z dziećmi z poważnymi zaburzeniami mowy, naszym głównym celem jest nie tylko nabywanie i poprawianie umiejętności komunikacyjnych, ale również zapewnienie każdemu dziecku możliwości wyrażania siebie i swoich potrzeb. Program Mówik, na którym opieramy naszą pracę, jest nieocenionym narzędziem w osiąganiu tych celów. Jest to narzędzie przeznaczone do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, skierowane do dzieci z różnorodnymi potrzebami, takimi jak autyzm, afazja, mutyzm, niepełnosprawność intelektualna i inne.

Czytaj dalej

Dogoterapia dla dzieci

W Przedszkolu Milenium w Gnieźnie regularnie organizujemy zajęcia z dogoterapii, które są nie tylko źródłem radości i pozytywnych emocji, ale także skutecznym narzędziem wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Kontakt fizyczny z psami ma ogromne znaczenie – relaksuje, redukuje lęk, a także stymuluje zmysły, co jest kluczowe dla wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Czytaj dalej

Zadzwoń

61 4245007