Grupa przedszkolna ogólnodostępna również dla dzieci z niepełnosprawnościami 

Galeria Przedszkola 2021/2022 (2)

Część 2