Grupa przedszkolna ogólnodostępna również dla dzieci z niepełnosprawnościami 

Galeria Przedszkola 2023/2024 (2)