Grupa przedszkolna ogólnodostępna również dla dzieci z niepełnosprawnościami 

Galeria Przedszkola 2020/2021 (2)

Część 2