Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Przedszkole Milenium Mali Odkrywcy
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
przedszkole@milenium.edu.pl
Newsletter
Nasza kadra

Nauczyciele Przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy"


Dyrektor
dr Iwona Gawrecka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz profilaktyki patologicznych zachowań dzieci i młodzieży.
Dziesięcioletni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkołach publicznych, a także Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu. Wykładowca akademicki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (wykładane przedmioty: mierzenie jakości pracy szkoły, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, profilaktyka agresji i przemocy, zagrożenia i patologie społeczne).
Autorka kilkunastu artykułów w publikacjach zwartych i czasopismach pedagogicznych (między innymi: Trzylatek czyta-studium przypadku, Dziecko w świecie multimedialnej przemocy i agresji, Czy potrzebna profilaktyka? Agresja i przemoc w gimnazjach).
Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium odpowiedzialny za prowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Zainteresowania naukowe:
- trudności wychowawcze w procesie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka,
- nowe techniki nauczania i czenia się - procesy szybkiego zapamiętywania,
- alternatywne metody nauki czytania dzieci w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
W pracy zawodowej najwięcej satysfakcji sprawia mi każda rozmowa z uczniem.
Wicedyrektor
mgr Edyta Beśka
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: biologia). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przyrody, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W 2001 roku uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne i rozpoczęłam pracę z młodzieżą. Podejmowałam wiele inicjatyw, działań profilaktycznych i współorganizowałam szereg akcji ( np.: SPRZATANIE ŚWIATA, SZKOŁA Z KLASĄ, DRUGIE ŻYCIE, warsztaty UZALEŻNIENIOM STOP). Doskonaliłam się na licznych kursach, które pozwoliły , wzbogacić mój warsztat pracy (m.in.: ,, Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień”, ,,Kurs profilaktyki HIV/AIDS”, ,, Doświadczenia, obserwacje i zadania problemowe w nauczaniu biologii.”, ,, Wybrane aspekty pracy z uczniem zdolnym.”, ,,Strategie aktywnego nauczania.”). Uczestniczyłam w projekcie wydawniczym KONSULTACJE FILMÓW DYDAKTYCZNYCH w ramach współpracy przy tworzeniu nowoczesnego pakietu edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
W Zespole Szkół Milenium pełnię funkcję wicedyrektora. Zajmuję się planowaniem i organizacją pracy szkoły i przedszkola. Poza tym uczę biologii w Gimnazjum. Praca w zawodzie nauczyciela sprawia mi przyjemność i niesie satysfakcję. Kieruję się w niej słowami:,,(…) nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie, lub czego jest zdolny się nauczyć”( A. Einstein ). Staram się odkrywać potencjał młodzieży i zainteresować otaczającym światem. Kładę nacisk na promowanie zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne. Chcę, by młodsze dzieci w poznały środowisko przyrodnicze poprzez zabawy badawcze, eksperymentowanie, obserwacje i wycieczki.
Kierownik Przedszkola i Wychowanie przedszkolne.
mgr Marta Bogucka (Nauczyciel wychowawca - grupa 6-latków)
Absolwentka GWSHM Milenium na wydziałach PEDAGOGIKI I NAUK SPOŁECZNYCH (1 specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, 2 specjalność: logopedia) oraz Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII (3 specjalność: pedagogika wczesnoszkolna. Ponadto ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego (np. kurs na kierownika wycieczek, szkolenia z zakresu nadzoru i planowania pracy, problemów wychowawczych, współpracy z rodzicami, pedagogiki zabawy, metodyki zuchowej, edukacji językowej, matematycznej, plastycznej, muzycznej i tanecznej). Posiadam 11-letni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, szkoły podstawowej, tańca i logopedy z dziećmi w wieku 3-9 lat. W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich nieograniczony optymizm i spontaniczność. Wszechstronny rozwój i uśmiech na twarzach podopiecznych dostarcza mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku pedagoga. Bliskie są mi słowa Jana Pawła II: "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka".


Wychowanie przedszkolne
mgr Monika Bielerzewska (Nauczyciel wychowawca - grupa 6-latków)
Absolwentka GWSHM Milenium na wydziale Pedagogiki (specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.
W pracy z dziećmi najbardziej cenię sobie ich szczerość oraz radość, którą okazują każdego dnia. Praca w przedszkolu daje mi wielką satysfakcję. Bliskie są mi słowa pedagoga Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Wychowanie przedszkolne
mgr Agnieszka Maik (Nauczyciel wychowawca grupa 3 latków)
Absolwentka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na wydziale PEDAGOGIKI (specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną). Ukończyłam również różne formy doskonalenia zawodowego, m.in.: dziecko nadpobudliwe – metody ułatwiające prace, metoda dobrego startu. W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich twórczość oraz entuzjazm, który inspiruje mnie do aktywności, lepszej pracy, a także do ciągłego poszukiwania. Każdy dzień pracy z dziećmi przynosi coś nowego, innego – tu nie ma czasu na nudę. Bliskie są mi słowa Kazimierza Przerwy-Tetmajera: ,,Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy’’.
Wychowanie przedszkolne
mgr Martyna Młodzieniak (Nauczyciel wychowawca - grupa 3-latków)
Absolwentka GSW Milenium na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek Pedagogika, specjalność na studiach licencjackich: Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, specjalność na studiach magisterskich: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna. Ukończyłam również studia podyplomowe: Pedagogikę zabawy z rytmiką, a także brałam udział w szkoleniu na temat: Coachingu rodzicielskiego, Metody Dobrego Startu (część praktyczna) w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty, a także ukończyłam kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Jestem członkiem Koła Naukowo - Samokształceniowego "Pasjonat" przy GSW Milenium w którym zajmujemy się min. prowadzeniem zajęć w DPS w Łopiennie, organizowaniem stoisk i zabaw dla dzieci przy okazji pikników, organizacją zbiórek itp. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka oraz chęcią odnalezienia drogi do młodego człowieka w czym pomagają mi również bajki terapeutyczne („Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania.” – Maria Molicka). Jestem zwolennikiem wielozmysłowego poznawania świata, które nie tylko może sprawiać mnóstwo przyjemności i radości, wzbudza ciekawość ale również wspomaga rozwój. W życiu kieruję się zasadą, że ”Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi, lepsza jest niż cała miłość do ludzkości.”- Richard Dehmel.
Wychowanie przedszkolne
mgr Karolina Nowak (Nauczyciel wychowawca - grupa 4-5 latków)
Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Biologia o specjalności nauczycielskiej. W Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku, ale praca z najmłodszymi sprawia mi największą satysfakcję. Podczas zajęć wykorzystuje tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój moich podopiecznych. Indywidualnie podchodzę do każdego dziecka oraz odkrywam jego możliwości. Jestem przekonana, że aby dziecko dobrze poznało otaczający je świat należy stworzyć mu warunki do: obserwowania, oglądania, przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: ”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem i rozwinę skrzydła”. Praca z dziećmi jest moją pasją, a uśmiech dziecka największą nagrodą. Prywatnie jestem mamą dwóch synów, którzy są dla mnie inspiracją do działania i ogromną radością.
Wychowanie przedszkolne
mgr Agnieszka Półtoranos (Nauczyciel wychowaca - grupa 4-5 latków)
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Studiów Edukacyjnych specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna GWSHM Milenium. W pracy z dziećmi najbardziej cenię bezpośredniość, spontaniczność oraz radość z małych rzeczy.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2018 by Dział IT GSW Milenium