Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Przedszkole Milenium Mali Odkrywcy
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
przedszkole@milenium.edu.pl
Newsletter
Nasza kadra

Nauczyciele Przedszkola Milenium "Mali Odkrywcy"


Dyrektor
dr Iwona Gawrecka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz profilaktyki patologicznych zachowań dzieci i młodzieży.
Dziesięcioletni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkołach publicznych, a także Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu. Wykładowca akademicki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (wykładane przedmioty: mierzenie jakości pracy szkoły, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, profilaktyka agresji i przemocy, zagrożenia i patologie społeczne).
Autorka kilkunastu artykułów w publikacjach zwartych i czasopismach pedagogicznych (między innymi: Trzylatek czyta-studium przypadku, Dziecko w świecie multimedialnej przemocy i agresji, Czy potrzebna profilaktyka? Agresja i przemoc w gimnazjach).
Od 11 lat Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium odpowiedzialny za prowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Zainteresowania naukowe:
- trudności wychowawcze w procesie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka,
- nowe techniki nauczania i czenia się - procesy szybkiego zapamiętywania,
- alternatywne metody nauki czytania dzieci w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
W pracy zawodowej najwięcej satysfakcji sprawia mi każda rozmowa z uczniem.
Wicedyrektor
mgr Edyta Beśka
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: biologia). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przyrody, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W 2001 roku uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne i rozpoczęłam pracę z młodzieżą. Podejmowałam wiele inicjatyw, działań profilaktycznych i współorganizowałam szereg akcji ( np.: SPRZATANIE ŚWIATA, SZKOŁA Z KLASĄ, DRUGIE ŻYCIE, warsztaty UZALEŻNIENIOM STOP). Doskonaliłam się na licznych kursach, które pozwoliły , wzbogacić mój warsztat pracy (m.in.: ,, Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień”, ,,Kurs profilaktyki HIV/AIDS”, ,, Doświadczenia, obserwacje i zadania problemowe w nauczaniu biologii.”, ,, Wybrane aspekty pracy z uczniem zdolnym.”, ,,Strategie aktywnego nauczania.”). Uczestniczyłam w projekcie wydawniczym KONSULTACJE FILMÓW DYDAKTYCZNYCH w ramach współpracy przy tworzeniu nowoczesnego pakietu edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
W Zespole Szkół Milenium pełnię funkcję wicedyrektora. Zajmuję się planowaniem i organizacją pracy szkoły i przedszkola. Poza tym uczę biologii w Gimnazjum. Praca w zawodzie nauczyciela sprawia mi przyjemność i niesie satysfakcję. Kieruję się w niej słowami:,,(…) nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie, lub czego jest zdolny się nauczyć”( A. Einstein ). Staram się odkrywać potencjał młodzieży i zainteresować otaczającym światem. Kładę nacisk na promowanie zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne. Chcę, by młodsze dzieci w poznały środowisko przyrodnicze poprzez zabawy badawcze, eksperymentowanie, obserwacje i wycieczki.
Kierownik Przedszkola i Wychowanie przedszkolne.
mgr Marta Bogucka (Nauczyciel główny - grupa 4-5-latków)
Absolwentka GWSHM Milenium na wydziałach PEDAGOGIKI I NAUK SPOŁECZNYCH (1 specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, 2 specjalność: logopedia) oraz Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII (3 specjalność: pedagogika wczesnoszkolna. Ponadto ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego (np. kurs na kierownika wycieczek, szkolenia z zakresu nadzoru i planowania pracy, problemów wychowawczych, współpracy z rodzicami, pedagogiki zabawy, metodyki zuchowej, edukacji językowej, matematycznej, plastycznej, muzycznej i tanecznej). Posiadam 11-letni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, szkoły podstawowej, tańca i logopedy z dziećmi w wieku 3-9 lat. W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich nieograniczony optymizm i spontaniczność. Wszechstronny rozwój i uśmiech na twarzach podopiecznych dostarcza mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku pedagoga. Bliskie są mi słowa Jana Pawła II: "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka".


Wychowanie przedszkolne
mgr Ewelina Andryszak (Nauczyciel wspomagający - grupa 6-latków)
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z filią w Gnieźnie
na wydziale PEDAGOGIKI (kierunek: pedagogika o specjalności edukacja europejska). Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną, wychowanie przedszkolne oraz edukacja wczesnoszkolna w GWSHM Milenium. Ponadto w trakcie studiów wyższych ukończyłam Szkołę Języków „Ars Lingua” w Gnieźnie o specjalności: język angielski. Posiadam 3-letni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola
z dziećmi w wieku 3-4 lat. W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich nieograniczoną chęć oraz radość płynącą z poznawania świata. Bliskie są mi słowa Colin P. Sisson: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.
Wychowanie przedszkolne
. Monika Janiszewska (Nauczyciel wspomagający - grupa 4-5-latków)
Absolwentka GWSHM Milenium na wydziale Pedagogiki (specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną). Aktualnie realizuje również studia II stopnia na specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.
W pracy z dziećmi najbardziej cenię sobie ich szczerość oraz radość, którą okazują każdego dnia. Praca w przedszkolu daje mi wielką satysfakcję. Bliskie są mi słowa pedagoga Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Wychowanie przedszkolne
mgr Karolina Nowak (Nauczyciel główny - grupa 3-4-latków)
Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Biologia o specjalności nauczycielskiej. W Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku, ale praca z najmłodszymi sprawia mi największą satysfakcję. Podczas zajęć wykorzystuje tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój moich podopiecznych. Indywidualnie podchodzę do każdego dziecka oraz odkrywam jego możliwości. Jestem przekonana, że aby dziecko dobrze poznało otaczający je świat należy stworzyć mu warunki do: obserwowania, oglądania, przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: ”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem i rozwinę skrzydła”. Praca z dziećmi jest moją pasją, a uśmiech dziecka największą nagrodą. Prywatnie jestem mamą dwóch synów, którzy są dla mnie inspiracją do działania i ogromną radością.
wychowanie przedszkolne
mgr Monika Rojewska (Nauczyciel główny - grupa 6-latków)
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska w specjalności nauczycielskiej. W Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium ukończyłam studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogikę. Wiedzę z procesu wychowawczo-dydaktycznego uzupełniłam na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu na studniach podyplomowych z zakresu arteterapii. Moim mottem są słowa francuskiego filozofa J.J. Rousseau: rzeczy doświadczalne są najłatwiej przyswajalne. W rozwoju młodego człowieka ważne jest przyswajanie wiedzy, jak również tworzenie – uzewnętrznianie własnych pomysłów. Jako instruktor zajęć ceramicznych promuję aktywność twórczą swoich wychowanków, wspomagając tym samym ich wszechstronny rozwój. Dzięki spontaniczności przedszkolaków każdy dzień pracy przynosi mi satysfakcję i utwierdza w przekonaniu, że właśnie praca z dziećmi jest moim powołaniem. Cieszy mnie wspólne odkrywanie z nimi tego, co nowe i nieznane.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2017 by Dział IT GSW Milenium